התפתחות מוטורית: ספסטיות – טונוס שריר גבוה

טונוס שרירים גבוה, מוגבר בהתפתחות המוטורית של התינוק. ניתן לראות זאת כשהתינוק מכווץ כולו או בחלקים שונים של גופו ויש קושי בשחרור הכיווץ. כך התנועה של התינוק מופרעת וישנו קושי בהתנועעות.

 

תרגיל

להתמצאות ועשייה ראשונית

 

עיסוי הגוף בחלקיו השונים במידת האפשר על מנת לרכך את הכיווץ. עיסוי עדין ומדוד.