התפתחות מוטורית: היפוטוניה – טונוס שריר נמוך

היפוטוניה- טונוס שרירים נמוךטונוס שריר נמוך, שהינו גורם להאטה בקצב התפתחות התינוק המוטורית. כדאי לזהות מוקדם ולחזק את השרירים ע"י מגע והתנגדויות. עשוי להתבטא בפה פתוח וחגורת כתפיים חלשה, כלומר ידיים רפות שאינן מגיעות למרכז הגוף.