התפתחות תינוקות: קושי ביצירת קשר עין

התינוק אינו יוצר קשר עין עם סביבתו. למשל, בעת פנייה אל אדם מסוים או בעת הרמת חפץ, המבט אמור להיות מכוון אל אותו אדם או חפץ שהתינוק פנה אליו.

קושי בקשר עין יד חוסר תיאום וקישור בהתפתחות התינוק בין פעולתו של התינוק לבין מבטו באותה העת, למשל בעת משחק עם צעצוע כלשהו כשהמבט אינו מכוון לזירת ההתרחשות אלא למקום אחר בחדר, או להתרחשות אחרת.

 

התפתחות תינוקות יצירת קשר עין

תרגיל

להתמצאות ועשייה ראשונית

לוודא שהתינוק מביט לכיוון האובייקט או האדם אליו הוא פונה ולכוונו לכך במידת הצורך. להקפיד על כך.