גישת האבחון בתחום ההתפתחות המוטורית, כוללת בתוכה גם טיפול, מכיוון שכבר בעת חקירת התנועה וההיסטוריה של התפתחות התינוק, מתגלים דברים המאירים את המצב באור חדש. משם, יש לאן להתקדם בכל המובנים.
בפגישת אבחון ההתפתחות המוטורית, אנו מתחילים בעבודה משותפת של גילוי והבנה: כמו למשל ההיסטוריה של האם – מה היה משך ההיריון וטיבו, כיצד התנהלה הלידה, האם התינוק או האם קיבלו תרופות ואיזה והתפתחות התינוק על פי דיווח הוריו.

גישת האבחון בתחום ההתפתחות המוטורית, כוללת בתוכה גם טיפול, מכיוון שכבר בעת חקירת התנועה וההיסטוריה של התפתחות התינוק, מתגלים דברים המאירים את המצב באור חדש. משם, יש לאן להתקדם בכל המובנים.
בפגישת אבחון ההתפתחות המוטורית, אנו מתחילים בעבודה משותפת של גילוי והבנה: כמו למשל ההיסטוריה של האם – מה היה משך ההיריון וטיבו, כיצד התנהלה הלידה, האם התינוק או האם קיבלו תרופות ואיזה והתפתחות התינוק על פי דיווח הוריו.